Kevin Greime

Các quan chức của trường Iowa đã đưa ra các hướng dẫn cho phép các trường mở lại các hoạt động bình thường kể từ ngày 1 tháng 7 mà không cần kiểm tra sức khỏe trước khi vào trường, không cần đeo khẩu trang và không yêu cầu phải giữ khoảng cách xã hội. Người phát ngôn của Hiệp Hội Giáo Dục tiểu bang Iowa, công đoàn giáo viên bang Pennsylvania, nói rằng kế hoạch này không tuân thủ các hướng dẫn của CDC cho các địa điểm công cộng và xem nó như một trò chơi về sức khỏe của học sinh, giáo viên và nhân viên khác trong trường.

Los funcionarios escolares de Iowa han publicado pautas que permiten a las escuelas reabrir sus actividades normales a partir del 1 de julio sin controles de salud antes de ingresar al edificio, sin cubrirse la cara y sin distanciamiento social. Una portavoz de la Asociación de Educación del Estado de Iowa, el sindicato de maestros del estado, dice que el plan no cumple con las pautas de los CDC para lugares públicos y es una apuesta "obscena" sobre la salud de los estudiantes, maestros y otros empleados de la escuela.

Magaala Woodbury County keessati namni har’a haarawa COVID-19 qabame 17 dha. Waliigalatti namni qabame 3,112 yoo ta’u waliigalatti kan due ammoo 43 dha. Iowa keessati namni haarawa qabame kara 500 yoo ta’u waliigalatti kan due ammo 701 dha.

Akka oduu conference har’aati dura bu’aan mana fayyaa Sioux land akka jedhetti, lakkofsa kanaaf baaye akka itti dhagahamee fi akka umanni haguugi fulaa ittumaa fufee godhatuu gorsaa.

 ዉድበሪ ካውንቲ ዛሬ 17 አዲስ COVID-19 texaqi አሉት ፣ በድምሩ 3,112 እና 43 ሰዎች ሞተዋል ፡፡ አዮዋ ወደ 500 የሚጠጉ አዳዲስ ጉዳዮች እና 701 ሰዎች ሞተዋል ፡፡

ከሰዓት በኋላ በዜና ኮንፈረንስ ላይ ኬቪን ግሪሜሪ የSiouxland ዲስትሪክት ጤና በበኩላቸው በእነዚያ ቁጥሮች እንደliተደሰተ እና አንዳንድ ሰዎች የፊት ጭንብል ለመልበስ ale መነሳታቸውን ገልጸዋል ፡፡

ብዙ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን በመክፈት ለመቀጠል ለምን እንደፈለግን ግሪሜ ተረድቷል ፡፡ ነገር ግን እሱ ደህንነቱ የተጠበቀ ስለሆነ እኛ በልጆች መለኪያዎች ውስጥ ነገሮችን ማድረግ አለብን ብለዋል እናም እኛ ለበሽታው መስፋፋት አስተዋፅ  እያደረግን ያለነው ነገር የለም ብለዋል ፡፡

በአይዋ የትምህርት ክፍል (K-12) ት / ቤቶች ውስጥ ላሉ ተማሪዎች ፣ ለመምህራንና ለሠራተኞቹ ፋኩልቲ እንዳይሰጥ ስላደረገው ውሳኔ ግሪሜም ተጠይቋል ፡፡

062620 404

Iowa and Woodbury County saw some fairly large upticks in COVID-19 cases today.  Woodbury County has 17 new COVID-19 cases, with a total of 3,112 and 43 deaths.  Iowa has nearly 500 new cases and 701 deaths.  

At a news conference his afternoon, Kevin Greime director Siouxland District Health, said he was disappointed with those numbers, and the reluctance of some people to wear face masks.

  Woodbury County today has 17 new COVID-19 cases, with a total of  3,112 and 43 deaths.  Iowa has nearly 500 new cases and 701 deaths.