A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Oromo

  • Oromo News 07/19/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Manneen barumsa Nebraska keessati barataan…
  • Oromo News 07/16/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Jiraattoni hundi isaanu dalagaa dalaguuf…
  • Oromo News 07/15/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Ogeeyyonni Akka jedhanitti jidduu Iowa fi…
  • Oromo News 07/14/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Barataa University Iowa Mollie Tibbetts…
  • Oromo News 07/13/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Sioux City Democrat J.D. Scholten akka…
  • Oromo News 07/12/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.State Siouxland sadihii keessa bulchitooni…
  • Oromo News 07/08/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Doctor tokkofoon University kan…
  • Oromo News 07/07/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid19…
  • Oromo News 07/06/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Bulchitoonni naannicha torbaan kana dhuma…
  • Oromo News 07/02/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Iowa keessatti rooba guddaa,snowfi…