A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
News and resources regarding COVID-19

Các quan chức Y Tế quận Dakota báo cáo thêm một trường hợp tử vong do Covid-19

Các quan chức Y Tế quận Dakota báo cáo thêm một trường hợp tử vong do Covid-19 và hai trường hợp được xác nhận trong tổng số 1,785 trường hợp nhiễm bệnh và 37 trường hợp tử vong.

Có 44 trường hợp tử vong tại quận Woodbury và 11 trường hợp nhiễm bệnh mới với tổng số là 3,192.

Quận Union có 124 trường hợp dương tính.

South Dakota báo cáo 62 trường hợp dương tính hôm nay. Số người chết vẫn ở mức 93.

Bộ Y Tế Công Cộng Iowa báo cáo sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh. Có gần 700 trường hợp nhiễm bệnh mới, bước nhảy lớn nhất kể từ cuối tháng Năm. Không có trường hợp tử vong mới, cho 717 tất cả, và gần 30,000 trường hợp dương tính.

Cho đến nay, Nebraska đã tránh được sự trở lại của các trường hợp nhiễm bệnh mới gây sự lây nhiễm cho các tiểu bang khác.

Nhưng, Nebraska vẫn đang chứng kiến những trường hợp nhiễm bệnh mới - và cái chết - mỗi ngày.

Tiểu bang đã ghi nhận 133 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận mới vào Thứ Tư cho tất cả 19,310. Thêm vào đó, 276 người chết.

Thông tin mới được đưa ra bởi tiểu bang Nebraska cho thấy vi khuẩn corona đã tấn công cộng đồng người Tây Ban Nha đặc biệt khó khăn.

Báo cáo của tờ Omaha World Herald, trong khi người gốc Tây Ban Nha chiếm khoảng 11% dân số, họ chiếm gần 60% các trường hợp ở bang mà dữ liệu được thu thập.

Trong số 233 người dân Nebraska đã chết vì biến chứng của Covid-19, khoảng một phần tư là người Tây Ban Nha. Gần một nửa số người nhập viện cũng là người Tây Ban Nha.

Vài tháng qua hiện tượng lốc xoáy ở bang Iowa khá yên tĩnh, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia.

Cho đến nay đã có 23 báo cáo về gió xoáy trong năm 2020. Năm ngoái có 54 và trong năm 2018 - 69.

Thông thường, các tháng có hiện tượng lốc xoáy nhất là từ tháng 4 đến tháng 6. Tuy nhiên, chúng có thể tấn công trong bất kỳ tháng nào, ngay cả trong tháng 12 hoặc tháng 1.

Related Content