Vietnamese News 09.08.21

Sep 9, 2021

Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn corona mới vẫn ở mức cao trên khắp Iowa, và điều đó khiến một số người Iowa thiếu các lựa chọn xét nghiệm nhanh.

Giám đốc Sở Y tế Công cộng của tiểu bang lâm thời Kelly Garcia nói rằng những người dân Iowa cần xét nghiệm nhanh nên kiểm tra các lựa chọn tại các hiệu thuốc địa phương hoặc các cơ sở chăm sóc khẩn cấp. Nhưng họ nên tránh tìm kiếm các xét nghiệm tại các phòng cấp cứu của bệnh viện.

Iowa đang nhận thêm tiền để xây nhà mới. Thống đốc Kim Reynolds cho biết tiểu bang sẽ phân bổ 100 triệu đô la từ quỹ cứu trợ coronavirus liên bang của mình để tài trợ cho những ngôi nhà mới trong tiểu bang.

Nguồn tài trợ của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ, cùng với hơn 230 triệu đô la từ Cơ quan Lập pháp Iowa, sẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng 36,450 đơn vị nhà ở mới để giúp giải quyết tình trạng thiếu nhà ngày càng tăng.

Đại học Nebraska đã chứng kiến sự sụt giảm 2% trong tổng số tuyển sinh vào mùa thu này do hai cơ sở lớn nhất của trường - UNL và UNO - đều bị sụt giảm.

Tổng số ghi danh trên tất cả bốn cơ sở, cộng với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Kỹ thuật Nebraska, là hơn 50,000 vào mùa thu này, với mức tăng là Trung tâm Y tế Đại học Nebraska và cơ sở Kearney.