A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 05.13.21

Thống đốc Kim Reynolds đang bảo vệ quyết định chấm dứt trợ cấp thất nghiệp liên bang bổ sung

Reynolds và các nhóm kinh doanh cho biết các khoản trả thêm cho những người dân Iowa thất nghiệp đang khiến họ không nhận được công việc mới vào thời điểm các doanh nghiệp không thể tìm đủ nhân công.

Tuy nhiên, Reynolds nói rằng các nhà tuyển dụng cần phải đẩy mạnh và cung cấp nhiều hơn nữa để thu hút nhân viên. Cô cũng nói thêm rằng "cuộc sống đang trở lại bình thường" với các trường hợp COVID-19 ở mức thấp nhất trong 10 tháng.

Thống đốc South Dakota Kristi Noem cho biết tiểu bang sẽ không còn tham gia vào chương trình thất nghiệp liên bang. Các lợi ích bổ sung kết thúc ở South Dakota vào ngày 26 tháng 6 và ở Iowa vào ngày 12 tháng 6.

Bộ Y tế South Dakota cho biết tiểu bang đã vượt qua ngưỡng 50% đối với số cư dân trưởng thành được tiêm ngừa đầy đủ COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Tiểu bang cho biết vắc xin an toàn và là cách nhanh nhất để thoát khỏi đại dịch.

Lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất của Siouxland đã trở lại sau khi COVID-19 buộc phải hủy bỏ lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 30 của năm ngoái.

Thứ Bảy tại Công viên sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 2 và 3 tháng 7 tại Grandview Park. Bộ ba indie-pop tối thứ sáu, AJR và John Fogerty (Foe-ger-tee) đêm thứ bảy.

Related Content
  • Thống đốc Kim Reynolds cho biết Iowa sẽ tham gia một nhóm các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chấm dứt các chương trình liên bang liên quan đến đại dịch…