A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 05.12.21

Thống đốc Kim Reynolds cho biết Iowa sẽ tham gia một nhóm các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chấm dứt các chương trình liên bang liên quan đến đại dịch nhằm cung cấp thêm tiền cho những người lao động thất nghiệp.

Reynolds nói rằng tiểu bang sẽ chấm dứt việc thúc đẩy liên bang, bao gồm cả các khoản thanh toán thất nghiệp bổ sung 300 đô la một tuần.

Reynolds nói rằng lợi ích đang khiến mọi người không quay trở lại làm việc và đang cản trở nền kinh tế của bang.

Các quyền lợi sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6.

Hôm nay các thống đốc từ 19 bang, bao gồm cả 3 bang Siouxland, đã ban hành một lá thư chung thúc giục Tổng thống Joe Biden hành động ngay lập tức đối với cái mà họ gọi là "cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam".

Họ nói rằng số lượng người di cư vượt biên đã đạt mức cao nhất trong khoảng 20 năm và vấn đề không quá lớn để bỏ qua.

Hội đồng Trường Cộng đồng Sioux City đã đạt được thỏa thuận với các tổ chức đại diện cho giáo viên và nhân viên trong cuộc họp hội đồng tối qua.

Giáo viên có bằng cử nhân sẽ được tăng lương $540. Mức lương khởi điểm cho một giáo viên năm nhất ở Sioux City hiện là hơn 43,000 đô la.

Tính cả lương và phúc lợi, tổng mức tăng gói là hơn 2.4%.

Bộ Y tế Công cộng Iowa báo cáo không có ca tử vong mới do biến chứng của COVID-19 và gần 300 ca nhiễm mới, trong đó có một tá ca ở quận Woodbury.

Sở Y tế Quận Dakota đã công bố kế hoạch cho một phòng tiêm ngừa vào thứ Bảy. Mọi người có thể nhận liều thứ nhất và thứ hai tại Trung tâm Cao đẳng ở Thành phố South Sioux từ 10 giờ sáng cho đến trưa.

Related Content
  • Số trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm ở cả ba Bang Siouxland.Sở Y tế Công cộng Iowa cho thấy không có ca tử vong mới và khoảng 100 ca bệnh mới trên…