A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

SPM News: Vietnamese 5.21.22

Biên chế của Iowa tăng với tốc độ tương đương với phần còn lại của đất nước vào tháng 4, một dấu hiệu tích cực cho một bang có sự phục hồi kinh tế tương đối chậm chạp trong năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của bang giảm từ 3.3% xuống 3%. Tỷ lệ này vẫn cao hơn mức vào tháng 2 năm 2020, ngay trước đại dịch COVID-19, khi Iowa có tỷ lệ thất nghiệp 2.6%.

Bang đã thêm 3,300 việc làm vào tháng trước, theo Cục Lao động Hoa Kỳ

Le Mars Wells Enterprises có thể sớm đưa thêm kem lên kệ. Công ty ở Tây Bắc Iowa có kế hoạch bổ sung thêm nhiều dòng sản phẩm và nâng cấp thiết bị với khoản đầu tư 70 triệu đô la.

Cơ quan Phát triển Kinh tế Iowa đã cấp cho nhà sản xuất kem Blue Bunny khoản tín dụng thuế đầu tư 6.3 triệu đô la để hoàn thành dự án. Ước tính sẽ tạo ra 135 việc làm - phần lớn trong số đó sẽ bắt đầu với mức thấp hơn 24 đô la một giờ một chút.

Theo IEDA, nhà sản xuất có trụ sở tại Le-Mars đã sử dụng khoảng 2,500 người dân Iowa. Điều đó làm cho nó trở thành một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của tiểu bang. Vào năm 2019, việc công ty mua lại một nhà sản xuất ở East Coast đã biến nó trở thành nhà sản xuất kem lớn thứ hai quốc gia.

Tòa án tối cao Iowa cho biết bằng chứng về ma túy được phát hiện trong một cuộc truy quét của cảnh sát mà không có giấy phép có thể được sử dụng tại tòa án.

Một sĩ quan Dubuque cho biết anh ta cảm thấy thứ mà anh ta tin là ma túy trong túi của Earnest Hunt Junior khi vỗ anh ta xuống để kiểm tra vũ khí sau khi dừng xe. Các túi có vết nứt - nhưng tòa án quận đã phủ nhận bằng chứng - nói rằng không có dấu hiệu rõ ràng về những gì có trong túi.

Tòa án tối cao cho biết các loại ma túy được tìm thấy có thể được sử dụng làm bằng chứng dựa trên cái được gọi là học thuyết "cảm giác đơn giản". Nó cho biết các cảnh sát viên có thể xác định xem một món đồ có phải là ma túy hay không dựa trên kinh nghiệm của họ và cảm giác của món đồ đó trong túi của ai đó. Hiện vụ việc lại lên tòa án huyện.

Related Content