© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Vietnamese News 06.15.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Thành phố Sioux City đang kêu gọi mọi người giúp đỡ những người vô gia cư bằng cách quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thành phố, thay vì cho các cá nhân. Thành phố đã thông báo sáng nay rằng nó sẽ giúp mọi người quyên góp tạo ra sự khác biệt thực sự khi họ quyên góp cho một trang mạng mới. Có thể đóng góp cho www.siouxcityassist.org. Số tiền sẽ được chuyển đến các cơ quan cung cấp dịch vụ và / hoặc nơi tạm trú. Các bảng hiệu sẽ được đặt xung quanh Sioux City khuyến khích mọi người ghé thăm trang mạng hơn là quyên góp trực tiếp cho các cá nhân.

Ras Smith là ứng cử viên Đảng Dân chủ đầu tiên tuyên bố sẽ tranh cử thống đốc vào năm 2022.

Smith cho biết anh muốn cải thiện chất lượng cuộc sống và đối xử công bằng cho tất cả người dân Iowa, bằng cách trao quyền cho người lao động và đầu tư vào các cộng đồng địa phương.

Người đại diện ba nhiệm kỳ của bang Waterloo đã công bố giá thầu của mình vào ngày hôm nay. Ông nhắm vào việc Thống đốc Kim Reynolds xử lý cuộc khủng hoảng coronavirus.

Các đảng viên Dân chủ khác, bao gồm Kiểm toán viên Nhà nước Rob Sand, đang xem xét tranh cử. Smith đã chính thức khởi động chiến dịch của mình tại Waterloo vào chiều nay.

Một hội đồng thành phố-quận hôm qua đã chấp nhận giá thầu thấp gần $ 58.4 triệu từ Hausmann Construction cho Trung tâm Thực thi Luật quận Woodbury được đề xuất.

Tại một cuộc họp của Cơ quan Trung tâm Thực thi Pháp luật, nhóm đã nhất trí chấp thuận giá thầu của Hausmann. Hội đồng quản trị tiếp tục với giai đoạn xây dựng chính của dự án mặc dù giá thầu thấp và không chắc chắn về việc sử dụng phần của quận trong quỹ cứu trợ COVID liên bang để giúp trang trải giá tăng cao hơn.

Related Content
  • Một công ty hàng không Omaha đang hy vọng mở một trung tâm tại sân bay của Sioux City và cung cấp các khóa đào tạo bay chuyên nghiệp. Oracle Aviation có…