A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 05.08.21

Sở Y tế Công cộng Iowa đã bổ sung thêm 18 trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19, và gần 400 trường hợp nhiễm bệnh mới với ba trường hợp ở quận Woodbury.

Số người chết và số trường hợp nhiễm bệnh có thể không xảy ra trong 24 giờ qua vì tiểu bang bổ sung thông tin đã cập nhật.

Hiện tại có gần 190 người nhập viện trong tình trạng nhiễm vi khuẩn với 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Sioux City.

Tỷ lệ dương tính của trong 14 ngày trên toàn tiểu bang là 3.8%, ở quận Woodbury là 3.5%.

Một báo cáo của nhóm phi lợi nhuận “Trust for America’s Health” cho biết Iowa đã nhận được khoảng 460 triệu đô la tài trợ đối phó với đại dịch từ CDC, xếp thứ 23 trên toàn quốc tính theo đầu người.

Tuy nhiên, Iowa là một trong bảy bang đã cắt giảm 3% kinh phí dành cho y tế cộng đồng vào năm 2019 và 1% vào năm ngoái.

Những người ủng hộ bảo vệ trẻ em ở South Dakota đang lo lắng đại dịch đã tạo ra sự gia tăng các trường hợp lạm dụng.

Có lo ngại về sự gia tăng lạm dụng trẻ em trước đại dịch, hiếm khi xảy ra trước đại dịch. Ngoài ra, một số trường hợp cũng có thể không được báo cáo do bị cô lập.

Related Content
  • Bộ Y tế Công cộng Iowa cho biết thêm hai trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19 trong khoảng thời gian 24 giờ. Có hơn 700 trường hợp nhiễm bệnh mới…