© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Amharic News 06.08.21

spm_news_amharic_7.jpg

ሰላም፣ ለማድመጥ አመሰግናለሁ፣ ይህ የሲኦክስላንድ የህዝብ ሚዲያ ዜና በ አማርኛ እኔ Besama።

የአይዋ የህብረተሰብ ጤና መምሪያ በ COVID-19 ችግሮች ምክንያት ተጨማሪ ሞት እንደሌለ ሪፖርት አድርጓል ፡፡ 6,072 አይዋኖች ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በ 229 ውድድሪ ካውንቲ ውስጥ ሞተዋል ፡፡

በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ 40 በላይ አዳዲስ ጉዳዮች በ Woodbury ካውንቲ ውስጥ ከሁለት ጋር ነበሩ፡፡

በአገር ውስጥ የ 14 ሙከራዎች አዎንታዊነት ልክ በመንግስት ደረጃ ከ 2% በታች ነው። ይህ ዝቅተኛ ማህበረሰብ መስፋፋቱን ያሳያል ፡፡

ከሲኦላንድላንድ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት ይህ በየቀኑ የ COVID-19 ሪፖርቶችን ለመላክ የመጨረሻው ሳምንት ይሆናል ብለዋል ፡፡

ከአከባቢው ሆስፒታል መተኛት በስተቀር የካውንቲ-ሰፊ መረጃ አሁንም በክፍለ-ግዛት ዳሽቦርድ ላይ ይገኛል ፡፡

በአሁኑ ወቅት በሲኦክስ ሲቲ ሁለት የሕክምና ተቋማት ቫይረሱ የተያዙ አራት ታካሚዎች አሉ ፣ ሁለቱ በ COVID-19 ምክንያት ብቻ ሕክምና እየተደረገላቸው ነው ፡፡

የሲዮክስላንድ ዲስትሪክት ጤና አሁንም እንደ አስፈላጊነቱ ወቅታዊ ዝመናዎችን ይሰጣል።

በአዮዋ የሚገኙ የስቴት የጤና ባለሥልጣናት ተጨማሪ አይዎዋውያንን COVID-19 ክትባትን እንዲያገኙ ለማበረታታት ብዙ ሚዲያ ግብይት ዘመቻ ጀምረዋል ፡፡

ዘመቻው በአዮዋ ውስጥ የበጋ ወቅት ክስተቶችን የሚያሳዩ የቴሌቪዥን እና የመስመር ላይ ማስታወቂያዎችን ያካትታል ፡፡ ይህ ክትባት የሚወስዱ ሰዎች ወደ መደበኛው መመለሻን የሚያንፀባርቁ መሆኑን ለማስታወስ ነው ፡፡

መንግስት ኪም ሬይናልድስ ባለፈው ሳምንት ለጋዜጠኞች እንደገለጹት አንዳንድ ክልሎች እንዳደረጉት የክትባት ሎተሪ አይነት ማበረታቻዎችን አይጨምርም ፡፡

ወደ 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ አይዋን ሙሉ በሙሉ ክትባት ተሰጥቷል ፡፡ ከጠቅላላው ህዝብ ውስጥ በግምት ወደ 45 በመቶው ነው።

የአዮዋ እርማት ክፍል COVID-19 ን ሙሉ በሙሉ ለተከተቡት እስረኞች በሐምሌ ወር መጀመሪያ በአካል መጀመሩን አስታውቋል ፡፡

በአይዋ እስር ቤቶች ውስጥ ከታሰሩት ውስጥ ከ 58 ከመቶው በላይ ሙሉ ክትባት የተደረገባቸው ሲሆን 62 በመቶዎቹ ደግሞ አንድ ክትባት እንደወሰዱ ሪፖርት ተደርጓል ፡፡)

Related Content
  • Amharic News 06/04/2021ሰላም፣ ለማድመጥ አመሰግናለሁ፣ ይህ የሲኦክስላንድ የህዝብ ሚዲያ ዜና በ አማርኛ እኔ Besama።በአናሞሳ ግዛት ማረሚያ ቤት አንድን ጨምሮ ሁለት አዳዲስ የማረሚያ ቤት ኃላፊዎችን ለመቅጠር ክልሉ አፅድቋል ፡፡…