Betty Andrews

Jiraata Minneopolis Goerge Floyd erga poolisoni ajjeeste booda magaala Des Moines hiriiri nagaya guyyaa sadihiif akkuma itti fufe jira. Iowa governor Kim Reynolds akka jetteeti guraacha ameerika irratti rakkoo uumamu fudhane jira fi NAACP wajjiin hojachu jira jedhan. Akka oduu conference se’atti booda irratti GOv. Reynolds jetteeti akka ammaan booda duti akka hin argamneef ummata mirga namaa eeguufi seera fi haqa dalagu akka waliin dalagu feetu himte. Betty Adrews president branch NAACP kan Iowa fi Nebraska keessatti argamudha.

በMinneapolis ጆርጅ ፍሎይድ ላይ  ፖሊስ በፈጸመው ግድያ ላይ በDes Moines ውስጥ ለሦስት ሌሊት አመጽ ቆይቷል ፡፡ ዛሬ በIowa Kim Reynolds በአፍሪካ አሜሪካውያን ዘረኝነትን እና አመፅን ለመቀነስ የወንጀል የፍትህ ስርዓትን ለመለወጥ ከ NAACP ጋር በመስራት ላይ ትገኛለች ብለዋል ፡፡ አርብ ዕለት ከሰዓት በኋላ በዜና ኮንፈረንስ ላይ Governor Reynolds ሌሎች አሳዛኝ ሞት እንዳይከሰት ለማህበራዊ ፍትህ ከሚረዱ ጠበቆች ጋር ለመስራት እንደምትፈልግ ገልፃለች ፡፡ ቤቲ አንድሬስ የ NAACP የአይዋ-ነብራስካ ቅርንጫፍ ፕሬዚዳንት ናቸው።

Andrews አሁን በቦታው ውስጥ ሊቀመጡ የሚችሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ ብለዋል ፡፡ Governor ያስቀመጠው የትኩረት ቡድን አካል ነች ፡፡ Andrews ሌላ እይታ ለመውሰድ ጊዜው አሁን ነው ይላል ፡፡

Đã có ba đêm bạo động ở Des Moines về vụ cảnh sát đã hại chết George Floyd ở thành phố Minneapolis. Hôm nay, Thống Đốc bang Iowa Kim Reynold cho biết cô đang làm việc với NAACP để thay đổi hệ thống tư pháp hình sự nhầm giảm thiểu phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Mỹ gốc Phi.

Trong cuộc họp báo chiều nay, Thống Đốc Reynold nói rằng bà muốn làm việc với những người ủng hộ sự công bằng của xã hội để ngăn chặn những cái chết thương tâm hơn. Betty Andrew là chủ tịch của chi nhánh NAACP của bang Iowa-Nebraska.

Ha habido tres noches de violencia en Des Moines por el asesinato policial de George Floyd de Minneapolis. Hoy, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo que estaba trabajando con la NAACP para cambiar el sistema de justicia penal para reducir el racismo y la violencia hacia los afroamericanos.

En una conferencia de prensa esta tarde, la gobernadora Reynolds dijo que quería trabajar con defensores de la justicia social para prevenir muertes más trágicas. Betty Andrews es presidenta de la rama Iowa-Nebraska de la NAACP.

There have been three nights of violence in Des Moines over the police murder of George Floyd of Minneapolis  At a news conference this afternoon, Gov. Reynolds also supported the decision to set a curfew of 9:00 p.m. for Polk County tonight said she wanted to work with advocates for social justice to prevent more tragic deaths.  

Reynolds today said she was working with the NAACP to change the criminal justice system to reduce racism and violence to African Americans. 

Betty Andrews is president of Iowa-Nebraska Branch of the NAACP.

There have been three nights of violence in Des Moines over the police murder of George Floyd of Minneapolis.  Today, Iowa Gov. Kim Reynolds today said she was working with the NAACP to change the criminal justice system to reduce racism and violence to African Americans.  At a news conference this afternoon, Gov. Reynolds said she wanted to work with advocates for social justice to prevent more tragic deaths.  Betty Andrews is president of Iowa-Nebraska Branch of the NAACP.