© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Halima Osman

  • Tallaallada COVID-19 ayaa usbuuca dambe u furmaya dhammaan saddexda gobol ee Siouxland.Gobolka Nebraska wuxuu qorsheynayaa inuu u oggolaado qof kasta oo…
  • Dadka degan Degmada Woodbury ee 16 jir iyo wixii ka sareeya ayaa hada awooda inay isdiiwaangaliyaan talaalka coronavirus. Deganayaashu hadda way iska qori…
  • Dadka degan Degmada Woodbury waxay bilaabi karaan inay isdiiwaan geliyaan xarumaha soo socda ee talaalka COVID-19 berri 3:00 galabnimo. Xarumaha…