A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.29.21

Một thẩm phán liên bang ở Missouri đã tạm thời ngăn chặn việc bắt buộc vắc xin liên bang cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở 10 tiểu bang, bao gồm Iowa, Nebraska và South Dakota.

Chính quyền Biden đang yêu cầu các cơ sở chăm sóc sức khỏe đảm bảo nhân viên được tiêm ngừa đầy đủ chống lại COVID-19 trước ngày 4 tháng 1 nếu không có nguy cơ mất tài trợ liên bang.

Việc bắt buộc tiêm vắc xin được giữ lại cho đến khi có phiên tòa hoặc tòa án có quy định khác.

Hiện nay, khoảng 69% người dân Iowa từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ. Ở quận Woodbury, mức này là 64.6%. Quận Siouxland có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất là Buena Vista với 79.5%. Các Quận Sioux và Lyon có mức thấp nhất với khoảng 51%.

Trong khi đó, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tiếp tục tăng trên toàn tiểu bang.

Trang mạng Coronavirus của Iowa cho thấy 665 bệnh nhân nhập viện vì vi khuẩn, tăng từ 616 vào báo cáo cuối cùng vào thứ Sáu.

Tỷ lệ dương tính trong 14 ngày của Iowa đã tăng khoảng một phần ba phần trăm lên gần 11%. Mức bảy ngày ở quận Woodbury là 9% và 210 trường hợp nhiễm bệnh trong một tuần. Tỷ lệ dương tính ở quận Ida là 26% với 37 trường hợp nhiễm bệnh trong một tuần.

Thống đốc South Dakota Kristi Noem đang tìm kiếm một vai trò trong một cuộc chiến pháp lý về quyền tiếp cận phá thai khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ đạt đến thời điểm có khả năng xác định về vấn đề này. Thống đốc đảng Cộng hòa hứa rằng nếu South Dakota thua kiện trong một cuộc đấu tranh pháp lý về luật tiểu bang yêu cầu phụ nữ muốn phá thai phải tham khảo ý kiến trước với các trung tâm khủng hoảng mang thai, nơi thường khuyên phụ nữ không nên phá thai, bà sẽ cố gắng yêu cầu Tòa án tối cao để xem xét các trường hợp. Cô ấy đã ký vào một lập luận pháp lý tìm cách phá bỏ phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao rằng việc phá thai cho phép phụ nữ có quyền bình đẳng về kinh tế và xã hội.