© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.11.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Các khu vực của Siouxland có thể sớm được nếm trải một mùa mới! Thông báo về thời tiết mùa đông sẽ có từ tối nay đến chiều mai cho 15 quận trên khắp phía tây bắc và bắc trung tâm Iowa.

Một quan chức của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết việc lái xe của Đài Iowa có thể gặp khó khăn ở các khu vực phía bắc Iowa với một đến hai inch tuyết dự kiến sẽ rơi gần biên giới Iowa-Minnesota.

Tất cả Siouxland hiện đang được Tư vấn về gió cho đến đêm mai.

Một liên minh bao gồm các liên đoàn lao động và các nhóm dân quyền đã ra mắt một trang mạng và các trang mạng xã hội nhằm mục đích đưa ra biện pháp nâng mức lương tối thiểu của Nebraska lên 15 đô la một giờ trong cuộc bỏ phiếu vào năm tới. Nâng mức lương cần thu thập 87,000 chữ ký trên các kiến nghị vào tháng 7 năm 2022 để đưa đề xuất vào lá phiếu vào tháng 11 năm 2022. Biện pháp này sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 1,5 đô la hàng năm cho đến khi đạt mức 15 đô la vào năm 2026.

Siouxland đã tôn vinh Ngày Cựu chiến binh bằng một số buổi lễ, bao gồm các sự kiện tại Tòa án Quận Woodbury, Công viên Tự do Siouxland ở Thành phố South Sioux, nơi diễn ra lễ cắt băng cho Trung tâm Thông dịch Ngày General Bud và Doris mới.

Ngoài ra, các học viên từ chương trình ROTC của Học khu Cộng đồng Sioux City đã tổ chức một buổi cầu nguyện kéo dài 12 giờ tại Đài tưởng niệm Floyd.

Western Iowa Tech đã công nhận các sinh viên và nhân viên quân sự và cựu chiến binh vào ngày hôm qua bằng một lễ chào cờ và lễ kỷ niệm đặc biệt.