© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.08.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Các trường hợp COVID-19 và các trường hợp nhập viện đang được gia tăng ở Iowa.

Theo bộ y tế tiểu bang, tỷ lệ dương tính của xét nghiệm 14 ngày đã tăng khoảng một phần ba phần trăm kể từ thứ Sáu với tỷ lệ hiện tại là 8.7%. Tỷ lệ bảy ngày của quận Woodbury là 11%. Có hơn 7,900 trường hợp nhiễm bệnh mới trong tuần trước với 235 trường hợp ở quận Woodbury.

Số ca nhập viện, đã giảm trong vài tuần, đang gia tăng trở lại. Có 481 người nhập viện vì COVID-19 ở Iowa, tăng từ 464 người vào thứ Sáu.

Hơn 71% người vào viện chưa được tiêm ngừa, tỷ lệ này ở những người chăm sóc đặc biệt là 83.5%.

Khi nói đến tiêm ngừa, hơn 68% người dân Iowa từ 18 tuổi trở lên được tiêm ngừa đầy đủ. Ở quận Woodbury, 63.6 đã được tiêm ngừa.

Thống đốc Nebraska Pete Ricketts cho biết với số ca nhập viện COVID-19 được ghi nhận, Nebraska sẽ tiếp tục cập nhật bảng điều khiển dữ liệu công suất bệnh viện hàng ngày.

Theo Ricketts, số người nhập viện hiện tại vì vi khuẩn là khoảng 400 người, chiếm khoảng 10% số giường hiện có trên toàn tiểu bang.

Thống đốc cho biết ông không mong đợi sẽ có một biện pháp y tế chỉ đạo về các cuộc phẫu thuật tự chọn, đã được thực hiện trong quá khứ để giúp giảm bớt căng thẳng cho các bệnh viện.