A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.04.21

Thống đốc Iowa Kim Reynolds cho biết bà có kế hoạch thực hiện "hành động pháp lý ngay lập tức" để đáp lại quy định mới của liên bang yêu cầu công nhân tại các doanh nghiệp lớn phải tiêm vắc xin COVID-19 hoặc phải kiểm tra thường xuyên.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp có 100 nhân viên trở lên có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1.

Tuần trước, Reynolds đã cùng với 9 bang khác kiện chính quyền Biden xung quanh một yêu cầu riêng biệt đối với người lao động do các nhà thầu liên bang tuyển dụng.

Reynolds nói rằng vắc-xin là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, nhưng cô tin tưởng chắc chắn vào quyền của người dân Iowa để tự mình đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe.

Thống đốc bang Nebraska Pete Ricketts cho biết tổng chưởng lý của bang đang xem xét tính hợp pháp của các quy tắc tiêm ngừa COVID-19 mới của liên bang.

Học khu Cộng đồng Sioux City đang nhận đơn từ các cơ quan trong khu vực để giúp hỗ trợ thêm cho những học sinh bị chậm lại do đại dịch COVID-19. Các chương trình được chọn sẽ nhận được tài trợ từ tiền cứu trợ COVID-19 của học khu.

Một cuộc điều tra của văn phòng tổng chưởng lý Nebraska đã xác định được 258 nạn nhân đã đưa ra cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục đối với 57 quan chức nhà thờ Công giáo ở bang này trong nhiều thập kỷ qua. Trong nhiều trường hợp, các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà thờ biết về sự lạm dụng nhưng không báo cáo với chính quyền.