A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.02.21

Hai cựu chiến binh và một người mới tham gia chính trị đã được bầu vào Hội đồng Sioux City hôm thứ Ba. Các cử tri đã chọn những người đương nhiệm Dan Moore và Alex Watters. Họ sẽ có sự tham gia của Matthew O’Kane. Moore là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 31% hoặc gần 4,500 phiếu bầu. (O’Kane thắng Ike Rayford với cách biệt 66 phiếu).

Chủ tịch hiện tại của Hội đồng Trường Cộng đồng Sioux City, Perla Alarcon-Flory đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Các giáo viên đã nghỉ hưu Bob Michaelson và Jan George cũng sẽ phục vụ sau khi các cử tri chọn họ ra khỏi một lĩnh vực gồm chín ứng cử viên. Michaelson nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 21% ủng hộ. Các thành viên hội đồng quản trị Jeremy Saint và Ron Colling đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Chủ tịch Hạ viện South Dakota đã chỉ định sáu thành viên đảng Cộng hòa và hai thành viên đảng Dân chủ sẽ cùng ông điều tra vụ tai nạn chết người do tổng chưởng lý bang gây ra. Họ sẽ quyết định xem Jason Ravnsborg (Rounds-berg) có nên bị luận tội sau khi đánh và giết một người đàn ông đi dọc theo đường cao tốc nông thôn vào năm ngoái.

Các trường hợp nhiễm vi khuẩn corona ở Nebraska và số ca nhập viện lại tăng lên vào tuần trước, cho thấy rằng sự gia tăng vùng đồng bằng bắt đầu từ mùa hè vẫn chưa hết suy giảm.

Tiểu bang đã báo cáo hơn 5,300 trường hợp nhiễm bệnh trong tuần kết thúc vào thứ Sáu, tăng từ 3,100 trường hợp của tuần trước.

Tỷ lệ gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh của Nebraska dường như nằm trong số năm trường hợp hàng đầu trên toàn quốc.