Vietnamese News 10.08.21

Oct 9, 2021

Các khu học chánh Iowa có thể giữ việc bắt buộc đeo khẩu trang sau khi thẩm phán liên bang ban hành lệnh sơ bộ trong vụ kiện của phụ huynh và những người ủng hộ quyền khuyết tật.

Thẩm phán Robert Pratt đã tạm thời chặn luật tiểu bang cấm trường học bắt buộc đeo mặt nạ. Phán quyết của ông được đưa ra hôm nay (thứ Sáu) sẽ tạm dừng việc thực thi luật cho đến khi vụ kiện được giải quyết.

Pratt trích dẫn sự gia tăng bùng nổ của các trường hợp COVID-19 ở trẻ em trong phán quyết của mình, nói rằng trẻ em có thể phải đối mặt với "tác hại không thể khắc phục" nếu luật được phép có hiệu lực.

Hội đồng Quản trị South Dakota hôm thứ Năm đã thông qua ba chính sách có thể thay thế các trung tâm đa dạng trong các khu học xá. Các chính sách liên quan đến trung tâm "Cơ hội cho tất cả".

Lãnh đạo Argus báo cáo rằng các trung tâm này có nghĩa là "một địa điểm" cho các nhu cầu của sinh viên. Thống đốc Kristi Noem cho biết bà tin rằng các trung tâm này nên thay thế các trung tâm đa dạng trong khuôn viên trường đại học.

Một thỏa thuận hợp đồng đã đạt được giữa tiểu bang và các nhân viên của họ sẽ được tăng lương đáng kể, đặc biệt là cho những người làm việc trong một số công việc chăm sóc sức khỏe và công việc đòi hỏi cao.

Thỏa thuận mới sẽ cung cấp cho các nhân viên nhà nước được bảo hiểm tại các cơ sở 24/7 được tăng lương 3 đô la mỗi giờ.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, nó cung cấp mức điều chỉnh tăng 20% đối với các công việc được phân loại là có nhu cầu cao và điều chỉnh tăng 30% đối với các nhân viên y tế được xác định là quan trọng.