Vietnamese News 09.28.21

Sep 29, 2021

Số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Iowa. Đó là khi các trường hợp trên toàn quốc đang giảm.

Theo New York Times, tỷ lệ ca nhiễm mới trung bình trên toàn quốc giảm 33% trong hai tuần qua, nhưng tăng gần 20% ở Iowa.

CDC báo cáo mức độ lây lan cộng đồng cao ở tất cả 99 quận của Iowa.

Các ca nhiễm mới đã chậm lại ở Nebraska, tuy nhiên số ca nhập viện trung bình hàng ngày vì COVID-19 là khoảng 420 ca, tăng 5% trong một tuần.

Hội đồng Trường Cộng đồng Sioux City đã chấp thuận mua $40,000 trong các bài kiểm tra nhanh COVID-19 trong cuộc họp tối thứ Hai.

Phụ huynh sẽ phải cung cấp sự cho phép bằng văn bản và bằng lời nói để các bài kiểm tra được tiến hành ở trường.

(Các giảng viên tại các trường đại học công lập Iowa đang đòi hỏi quyền yêu cầu đeo mặt nạ trong lớp học của họ bất kể luật pháp hoặc chính sách của nhà nước chống lại họ. Một giáo sư sinh học tại UNI đã áp đặt một nhiệm vụ và hạ điểm phòng thí nghiệm nếu sinh viên từ chối tuân thủ.)

Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang, tỷ lệ giết người của Iowa đạt mức cao kỷ lục vào năm 2020.

Sioux City ghi nhận sáu vụ giết người hoặc ngộ sát vào năm 2020, tăng so với hai vụ vào năm 2019. Tất cả tội phạm bạo lực tại địa phương đều tăng 26%.

Trong khi tội phạm bạo lực gia tăng vào năm 2020, tội phạm tài sản trên khắp Iowa đã giảm năm thứ 18 liên tiếp.