Vietnamese News 09.16.21

Sep 17, 2021

Bốn khu vực quốc hội của Iowa sẽ bao gồm hai khu vực nghiêng nhiều về đảng Cộng hòa, một khu ủng hộ đảng Dân chủ và một khu vực mà cả hai đảng sẽ có cơ hội chiến thắng theo bản đồ phân chia lại được đề xuất phát hành hôm thứ Năm bởi một cơ quan phi đảng phái.

Kế hoạch đầu tiên sẽ mở rộng Quận Quốc hội thứ tư bao gồm Siouxland từ 39 lên 44 quận. Tuy nhiên, thành phố Ames sẽ được chuyển đến một quận khác.

(Cơ quan Dịch vụ Lập pháp phi đảng phái chịu trách nhiệm tuân theo các hướng dẫn chi tiết để đảm bảo sự cân bằng dân số giữa các khu vực quốc hội của Iowa và ngăn chặn ảnh hưởng chính trị trong quá trình soạn thảo thay đổi ban đầu.

Các phiên điều trần công khai được thiết lập vào Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư.)

Sau đó, Cơ quan lập pháp dự kiến sẽ họp trong phiên họp đặc biệt bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 để xem xét đề xuất đầu tiên.

Các nhà lãnh đạo lập pháp của cả hai bên cho biết họ đang xem xét các bản đồ. Các nhà làm luật chỉ có thể phê duyệt hoặc bác bỏ các bản đồ đầu tiên mà không cần sửa đổi.

Việc xây dựng đang bắt đầu trên một nhà máy ở Nebraska sẽ xử lý trước mỡ động vật để cuối cùng chuyển đổi thành nhiên liệu diesel tái tạo. Cơ sở JST Global là liên doanh giữa Tyson Foods ’và Jacob Stern & Sons. Nó sẽ được xây dựng trên diện tích 6.5 mẫu đất bên cạnh nhà máy sản xuất thịt bò hàng đầu của Tyson ở Thành phố Dakota. Quá trình xây dựng bắt đầu vào tuần này, với kế hoạch đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.

South Dakota là một trong bốn bang, cùng với Đặc khu Columbia, sẽ không tái định cư bất kỳ người nào trong số gần 37,000 người Afghanistan sơ tán đến Hoa Kỳ trong những ngày cuối cùng của cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào tháng trước.

Dịch vụ xã hội Lutheran của South Dakota, là cơ quan tái định cư người tị nạn của bang, đã quyết định không nhận bất kỳ người Afghanistan nào sau khi cân nhắc các điều kiện địa phương và khả năng tái định cư của họ. Nhiều người đến từ Afghanistan hiện không đủ điều kiện để làm việc hoặc nhận viện trợ liên bang để giúp họ tái định cư.

Iowa dự kiến sẽ tiếp nhận 695 người Afghanistan sơ tán từ nhóm những người đầu tiên đến tái định cư tại Hoa Kỳ. Nebraska dự kiến có khoảng 775 người sơ tán.