Vietnamese News 09.09.21

Sep 10, 2021

Các quan chức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm nay họ sẽ gặp gỡ trực tuyến các cư dân của quận Woodbury vào thứ Hai, để thảo luận về cách các hướng dẫn tài trợ của liên bang có thể tác động đến việc sử dụng các quỹ coronavirus liên bang được đề xuất.

Thông báo đó đến từ một bản tin từ nhóm phi lợi nhuận United Today Stronger Tomorrow. Các thành viên của nhóm đã lo ngại về việc sử dụng tiền của Kế hoạch Phục hồi của Mỹ để đối phó với chi phí leo thang của trung tâm thực thi pháp luật mới.

Các ca nhiễm COVID-19 đã gia tăng trở lại ở quận Woodbury vào tuần trước, và các quan chức y tế của quận tin rằng sự gia tăng các ca nhiễm trùng có thể là theo mùa trong tự nhiên. Quận đã báo cáo 287 trường hợp nhiễm bệnh trong tuần bắt đầu từ ngày 30 tháng 8, tăng 37 trường hợp so với 250 trường hợp được báo cáo vào tuần trước, theo báo cáo hàng tuần của Bộ Y tế Huyện Siouxland.

/var/folders/j4/ydn0t2095rj1s0r2_wycm2f00000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/CE4BF3E2.tmp

Tyler Brock với Bộ Y tế Huyện Siouxland cho biết với Tạp chí Sioux City, hiện tại vi khuẩn này đang lan rộng trên toàn quốc và dường như theo mùa tự nhiên để tăng lên.