Vietnamese News 08.20.21

Aug 21, 2021

Tỷ lệ thất nghiệp của Iowa cao hơn một chút vào tháng Bảy. Tỷ lệ tăng 0.1 phần trăm từ bốn phần trăm vào tháng Sáu. Sự thay đổi nhẹ một phần là do số lượng người tìm việc tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp là 6.1% một năm trước.

Theo dữ liệu của New York Times, các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 của Iowa đã gia tăng kể từ cuối tháng 6, với việc tiểu bang có thêm 1,992 trường hợp trong một ngày trong tuần này. Đó là vào thứ Tư. Iowa Capital Dispatch báo cáo rằng con số này là cao nhất mà bang ghi nhận được kể từ 2,478 trường hợp. Mức tăng hàng ngày lớn hơn nhiều ở các thời điểm khác trong đại dịch.

Nhà sản xuất phương tiện giải trí và thuyền Winnebago Industries đang chuyển trụ sở công ty từ Iowa đến Minnesota, công ty cho biết trong một tuyên bố. Có trụ sở tại Forest City, Iowa, kể từ khi thành lập vào năm 1958, công ty cho biết việc chuyển đến Eden Prairie, Minnesota, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12.