Vietnamese News 07.26.21

Jul 27, 2021

Các đảng viên Đảng Dân chủ Tiểu bang đang kêu gọi Thống đốc Kim Reynolds lấp đầy các ghế trống trong Ủy ban Y tế Công cộng của Tiểu bang Iowa. Hội đồng lưỡng đảng giám sát chính sách của sở y tế tiểu bang và tư vấn cho thống đốc về các vấn đề sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả đại dịch COVID-19.

Nhưng nó đã không thể đáp ứng vào đầu tháng này vì bảy trong số mười một ghế của nó đang bị bỏ trống.

Theo Bộ Tài nguyên Iowa, vài tuần tới có thể là yếu tố then chốt theo hướng hạn hán của Iowa. Tim Hall của Iowa DNR cho biết điều kiện khô hạn của Iowa diễn ra tương tự trong tuần trước với khoảng 70% Iowa bị hạn hán - và khoảng 25% với điều kiện hạn hán nghiêm trọng, theo đài Radio Iowa.

Hall nói rằng bức tranh tổng thể vẫn tốt hơn một tháng trước. Hall nói rằng Iowa đã làm giảm mức độ hạn hán trên khắp khu vực phía bắc của bang - vì vậy những cơn mưa đã giúp ích cho việc hạn hán.

Liên đoàn Iowa của các Công dân Mỹ Latinh, hay LULAC, sẽ tổ chức cuộc trò chuyện đầu tiên trên toàn tiểu bang vào thứ Tư về môi trường và vị trí của người Latinh trong đó.

Giám đốc Tiểu bang Công lý Môi trường và Khí hậu mới được bổ nhiệm Cristina Muñoz De La Torre cho biết chủ đề sẽ là làm thế nào để cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường đồng thời bảo vệ những người làm việc cho các ngành tác động nhiều nhất đến nó — như nông nghiệp và đóng gói hàng hóa. Cả hai khu vực đều có dân số Latino lớn.

Hội đồng Sioux City hôm nay sẽ bỏ phiếu về kế hoạch tạo ra một chương trình hàng không được công nhận đầy đủ. Vào tháng 6, hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí như một phần của chương trình đồng ý để mời các đề xuất thuê đất và xây dựng cơ sở chứa máy bay mới cho Oracle Aviation, LLC.