Vietnamese News 07.22.21

Jul 23, 2021

Cựu Dân biểu một nhiệm kỳ Abby Finkenauer (fink-in-now-er) đã thông báo rằng cô ấy sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Hôm nay, bà trở thành đảng viên Đảng Dân chủ lớn đầu tiên thách thức Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, một trong những thượng nghị sĩ phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ngoài ra, trong nông dân thuộc chủng tộc Dân chủ Dave Muhlbauer (mall-bow (like now) -er) từ Manning. Thượng nghị sĩ Jim Carlin của Sioux City cũng tuyên bố ông đang tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Finkenauer và Muhlbauer dự kiến sẽ có mặt ở Sioux City vào ngày mai để thể hiện sự ủng hộ đối với “Thông qua Đạo luật Chuyên nghiệp” hoặc “Bảo vệ Quyền được Tổ chức”. Đạo luật chuyên nghiệp sẽ vượt qua luật "quyền làm việc".

Một thông cáo từ Đảng Dân chủ Quận Woodbury cho biết những người ủng hộ đạo luật sẽ tập trung trước Tòa nhà Liên bang lúc 4 giờ chiều.

Nhóm đang kêu gọi các Thượng nghị sĩ Grassley và Ernst của Iowa hỗ trợ các công đoàn tăng cường hành động.

Iowa dự kiến sẽ nhận được số tiền lên tới 170 triệu đô la từ việc dàn xếp vụ kiện với 4 công ty bị cáo buộc góp phần vào cuộc khủng hoảng nghiện chất dạng thuốc phiện và sử dụng quá liều của quốc gia.

Thị phần của tiểu bang là một phần của thỏa thuận trị giá 26 tỷ đô la liên quan đến nhà sản xuất thuốc Johnson and Johnson và ba nhà phân phối không thừa nhận trách nhiệm pháp lý như một phần của thỏa thuận.

Số tiền này sẽ được chi chủ yếu cho việc điều trị và giáo dục.