Talaalin corona virus dhaaf kenamu motuman federaala waada kan seene ture maali akka keessa xiqqaa a

Dec 17, 2020

Oromo News 12/17/2020

Talaalin corona virus dhaaf kenamu motuman federaala waada kan seene ture maali akka keessa xiqqaa argatu hin beekamne.

Garuu state seera dhukubicha xiqqeesuf karoora qabatee wayta deemuti namni 100 ol haarowni kan dueedha.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka guyaa harbaa akka himetti parrsantii 30% kan xiqqaatedha.

Gabaasni kan gadi dhiifamu kara state biraati akka jijjiiruf yaalamu jirus beekame jira. Agency botaa maalif akka xiqqaatu hin himne.

Iowa akka gabaaseti guyyaa kamsaa namni waliigalan haarawa due 197 akka tae gabaasan, waliigalatti namni due 3,451 gaheera. Waliigalatti dhukubichan kan qabame ammo 262,000 yoo tau nama 70 haarawa Woodbury County keessa dabalate. Waliigalatti Woodbury county keessati namni due 151 dha. Namni hospitaala kan jiru ammo torbaan lamaan darbe baaye kan guddate as namni amma jiru 59 dha. 

County wan Iowa 99 keessa afurtama keessati nmani corona virus qabame parsantii 15% ol dha.

North West Iowa keessati Ida County lakkoofsa namni qabamuun tokkofaa irra kan jirtu yoo taus innis parsantii 23% dha.

Woodbury county ammo parsantii 16.4% dha.

Ogeessi Nebraska yoo ayyaanaf warra isaani bal’aan wal arguu barbaadan akka jalqaba qorannoo corona virus akka godhan jajabeesu jira.

Ogeesi fayyaa state akka jedheti namoota wal gahuuf karoora qaban maraafu eegumsi dabalataa akka godhamus himan.

Torbaan lamaan darbe keessa, qorannoon guyyaa torba godhamu Nebraska keessati nama 1,800 irraa gara 1,200 guyyaa harbaa akkaxiqqaate jiru gabaasan