Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darb

Dec 29, 2020

Oromo News 12/29/2020

Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darban kana keessati namni haaraawa qabame ammo 1,500 dha.

Manneen nursing kan Iowa keessati talaalin corona virus kennamu jalqabe jira, kunis warra isaani akka dhufanii laalanafis karaa kan banamu ta’a kan jedhamu abdi qabu, talalin kun wal gahuudhaf turban ol akka fudhatus himan.

Aanan mana barumsa Nebraska hojattooni hagamtu akka akka talaali corona virus fudhachuu barbaadan laalu jira, kanaafu ogeessi fayyaa talaali buusu ni danda’a. hoajattooni mana barumsa warraa ogeeyyi fayyaati aanan talaali corona virus kan fudhatan akka tae himame jira.

Barsiisoni talaali January fi February keesa kan fudhan yootau hojattooni biras akkasuma.

Hojattooni fayyaa Nebraska sababa ayyaana Christmas fi bara haarawatif namni walitti qabamuun case haarawa akka baayatu ta’a jedhame yaadamu jira. Torbaan laman darbe kanniin keessa, lakkoofsi nama qabamuu harka qixxeedhan gad xiqqaata dhufu jira.

Haala qilleensa waning kan kennamee advisories siouxland maaraf maxxansee jira. Akkaata gabaasa haala qilleensati snow ammas galgala Kanaan bu’u itti fuf nimala jedhani jiru, snow inche 3 hanga 7 kan eegame yoo tau, mucucakan qabufi snow kan itti fufuudha.