Bộ Y Tế Công Cộng Iowa cho thấy hàng chục người dân Iowa khác đã chết vì Covid

Sep 10, 2020

  Bộ Y Tế Công Cộng Iowa cho thấy hàng chục người dân Iowa khác đã chết vì Covid-19. Hơn năm trăm người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn trong khoảng thời gian 24 giờ kết thúc lúc 10 giờ sáng nay.

Cedar Falls đã phê duyệt việc bắt buộc đeo khẩu trang, cùng với các thành phố khác của Iowa thực hiện các động thái tương tự khi bang tiếp tục chứng kiến số lượng các trường hợp nhiễm vi khuẩn corona được xác nhận ngày càng tăng. Việc thực thi các quy tắc khác nhau nhưng chủ yếu tập trung vào ngành giáo dục, với cảnh sát ở một số cộng đồng được hướng dẫn phát khẩu trang cho những người không đeo chúng.

Thống đốc Iowa Kim Reynolds đã từ chối phê duyệt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang vì bà nói rằng sẽ không thể thực thi. Reynolds đã nói với các khu vực pháp lý địa phương rằng vì cô ấy chưa ban hành lệnh nên họ không có quyền thực thi việc bắt buộc đeo khẩu trang.

Đối mặt với số ca nhiễm vi khuẩn corona trên đầu người nhiều đứng thứ hai của quốc gia trong hai tuần qua, thống đốc South Dakota Kristi Noem đã bảo vệ chiến lược coronavirus của mình như một “phương pháp tiếp cận cân bằng” đã giữ cho nền kinh tế của bang hoạt động tốt.

Số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày được báo cáo bởi các quan chức y tế South Dakota đã tăng 84, tăng khoảng 56% trong khoảng thời gian đó. Đó là theo các nhà nghiên cứu tại Johns Hopkins.

Một địa điểm thử nghiệm Test Iowa hiện được đặt tại Trường Cao Đẳng Morningside ở thành phố Sioux City. Việc kiểm tra sẽ chỉ dành cho sinh viên đại học, giảng viên và nhân viên trong một vài giờ vào buổi chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Không có chi phí cho xét nghiệm, việc xét nghiệm sẽ được thực hiện khi có hoặc không có triệu chứng hoặc tiếp xúc với bệnh.