A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

SPM News: Vietnamese 5.27.22

Khoảng 400 công nhân tại các văn phòng Planned Parenthood ở năm bang miền Trung Tây có kế hoạch hợp nhất. Động thái này diễn ra khi chủ nhân của họ đối mặt với việc kinh doanh có khả năng bị thua lỗ ở những bang mà việc phá thai có thể trở thành bất hợp pháp. Điều đó có thể xảy ra nếu Tòa án tối cao Hoa Kỳ lật lại vụ án Roe kiện Wade.

MercyOne hôm nay đã công bố ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe cho quân nhân và cựu chiến binh. Hiện có hơn 180,000 cựu chiến binh đang sống ở Iowa, không bao gồm những người hiện đang phục vụ đất nước của họ thông qua lực lượng bảo vệ hoặc lực lượng dự bị.

Sáng kiến này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, nhân ái và có văn hóa cho các thành viên nghĩa vụ quân sự, các cựu chiến binh và gia đình của họ.

Mực nước thấp đang ngăn cản việc mở cửa bãi tắm tại Công viên Little Sioux, gần Correctionville. Bãi biển sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Bãi biển dự kiến sẽ mở cửa vào cuối tuần Ngày Tưởng niệm.

Ngoài ra, bãi biển tại Brown's Lake-Bigelow Park, gần Salix, Iowa, sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi hoàn thành việc thay thế đường và cải tạo công viên.

Văn phòng Tổng chưởng lý Iowa sẽ tổ chức các văn phòng di động và thuyết trình khắp tiểu bang vào mùa hè này để giúp người dân Iowa về các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng. Đại diện từ văn phòng của AG sẽ trả lời các câu hỏi của người tiêu dùng liên quan đến việc xác định tình trạng khoét giá, thuê nhà thầu, tránh lừa đảo và các vấn đề khác, đồng thời có thể khiếu nại người tiêu dùng.

Văn phòng sẽ tổ chức một cuộc họp tại Trung tâm Siouxland cho các Thế hệ Tích cực vào ngày 18 tháng 7.

Related Content