© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 3.1.22

spm_news_vietnamese_9.jpg

Thống đốc Reynolds đã ký thành luật về việc tái cơ cấu hệ thống thuế của Iowa, đạt được một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của bà trong thời gian có bài phát biểu quốc gia giới thiệu bản thân trước những khán giả bảo thủ. Cô ấy sẽ đưa ra phản ứng của đảng Cộng hòa sau bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden’s State of the Union tối nay.

Trong vài năm tới, luật sẽ hạ mức thuế thu nhập cao nhất của Iowa cho đến khi tất cả người dân Iowa trả mức thuế cố định 3.9% bắt đầu từ năm 2026. Các đảng viên Đảng Dân chủ đã chỉ trích kế hoạch này vì những người Iowa giàu nhất nhận được phần lợi ích lớn nhất.

Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ thách thức Thống đốc Kim Reynolds trong cuộc bầu cử sắp tới nói rằng thống đốc có nhiều điều quan trọng cần chú ý hơn là bài diễn văn quốc gia vào tối nay.

Ứng cử viên thống đốc đảng Dân chủ Deidre DeJear nói rằng Thống đốc Kim Reynolds nên quan tâm nhiều hơn đến các nguồn lực sức khỏe tinh thần của bang, khả năng tiếp cận chăm sóc trẻ em và các vấn đề về lực lượng lao động. Reynolds vẫn chưa công bố chiến dịch tái tranh cử, nhưng dự kiến sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Kiểm toán viên bang Iowa một lần nữa kêu gọi Thống đốc Reynolds trả lại gần 450,000 đô la trong quỹ cứu trợ coronavirus liên bang đã được sử dụng để trả cho 21 nhân viên văn phòng thống đốc trong ba tháng vào năm 2020. Reynolds cho biết cô tin rằng việc sử dụng quỹ là được phép.

Quá trình tìm kiếm một giám đốc mới của các trường tại Sioux City đã bắt đầu, đó là sau khi Tổng Giám đốc Paul Gausman được chọn làm giám đốc tiếp theo của Trường Công lập Lincoln. Ngày cuối cùng của anh ấy là ngày 30/6.

Tại cuộc họp hội đồng trường tối qua, chủ tịch Dan Greenwell cho biết hội đồng đang tìm kiếm các đề xuất từ các công ty tìm kiếm giám đốc để dẫn đầu quá trình này.

Nỗ lực thứ hai nhằm xây dựng một không gian lâu dài cho trường học ảo của Sioux City đã được chấp thuận. Dự án trị giá 1.59 triệu đô la đã được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu nhất trí trong cuộc họp hội đồng trường hôm thứ Hai. Các cuộc đấu thầu xây dựng sẽ mở vào ngày 22 tháng 3 và hồ sơ dự thầu sẽ được đưa ra hội đồng vào ngày 11 tháng 4.

Dự án ước tính hoàn thành vào tháng 11 năm 2022.