© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 2.9.22

spm_news_vietnamese_9.jpg

Các nhà lập pháp Nebraska đã chấp thuận ban đầu cho một dự luật cho phép người lao động yêu cầu miễn trừ tôn giáo hoặc sức khỏe đối với các bắt buộc tiêm ngừa của người sử dụng lao động.

Biện pháp này gần giống với chính sách đã được áp dụng ở cấp liên bang.

Quận Siouxland báo cáo rằng các trường hợp COVID-19 mới tiếp tục giảm vào tuần trước ở Quận Woodbury. Các ca nhập viện liên quan đến vi khuẩn cũng đã giảm.

Quận đã báo cáo 410 trường hợp nhiễm vi khuẩn mới trong tuần bắt đầu từ ngày 31 tháng 1, giảm so với 914 trường hợp nhiễm bệnh mới trong tuần trước đó. Các bài kiểm tra tại nhà không được bao gồm trong các báo cáo.

Trên toàn tiểu bang, 617 người dân Iowa hiện đang phải nhập viện vì vi khuẩn. Con số này giảm so với gần 800 của tuần trước.

Tỷ lệ dương tính của bài kiểm tra trong 14 ngày được báo cáo là 15.9% - đánh dấu một sự sụt giảm đáng kể khác so với tỷ lệ hơn 20% của tuần trước.

Theo Radio Iowa, một dự luật yêu cầu các trường công lập ở Iowa phải lắp đặt camera trong lớp học để phụ huynh có thể xem buổi phát trực tiếp đã được đưa ra trong Iowa House. Nhà tài trợ của dự luật cho biết anh ta sẽ không có phiếu bầu để vượt qua tiểu ban của Hạ viện.

Một dự luật của cơ quan lập pháp Nebraska sẽ yêu cầu trẻ em phải được kiểm tra chứng tự kỷ trước khi chúng có thể đăng ký học mẫu giáo, bổ sung đánh giá vào các cuộc kiểm tra thể chất và thị lực hiện có.

Cha mẹ có thể chọn con mình không tham gia các buổi kiểm tra đó.