A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 12.08.21

Số lượng bệnh nhân Covid tại các bệnh viện Iowa đã đạt 777, một mức cao kỷ lục khác vào năm 2021. Con số này tăng 7% kể từ thứ Tư tuần trước. chuyển từ các bệnh viện khác - trong khi nhân viên đang kiệt sức vì đại dịch.

Tính đến ngày hôm nay, Bộ Y tế Công cộng Iowa đã xác nhận 7550 người Iowa đã chết vì Covid.

Một thượng nghị sĩ chủ chốt của bang hôm nay cho biết ông sẽ đề xuất xử trọng tội các nhà giáo dục nếu họ cung cấp sách khiêu dâm có nội dung tình dục 'rác' ở một số trường học ở Iowa. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Brad Zaun của Urbandale là chủ tịch của ủy ban sẽ bỏ phiếu về dự luật.

Zaun nói rằng anh ấy lo ngại về hai cuốn sách đặc biệt mà hội đồng trường trung tâm Iowa đã thảo luận về việc cấm. Những cuốn sách đang được đề cập tại Johnston là “Nhật ký hoàn toàn có thật của một người da đỏ bán thời gian” của Sherman Alexei và “The Hate U Give” của Angie Thomas.

Các luật sư của Thống đốc Kim Reynolds đang tranh luận tại tòa rằng bà quá bận rộn để có thể nhanh chóng trả lời các yêu cầu về hồ sơ công khai trong năm nay do đại dịch.

Văn phòng thống đốc đã đưa ra những lập luận đó trong những tuần gần đây như một phần của nỗ lực loại bỏ hai vụ kiện cáo buộc cô và nhân viên của cô đã vi phạm Luật Hồ sơ Mở Iowa.