© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Vietnamese News 10.15.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Một tổ chức về quyền cho người khuyết tật địa phương đang xem xét việc khởi kiện các Trường Cộng đồng Sioux City nếu không có sửa đổi đối với việc chuyển sang học trực tuyến của học khu.

Giám đốc Điều hành của Trung tâm Nguồn lực cho Người khuyết tật của Siouxland cho biết chương trình không cho phép một số học sinh khuyết tật tham gia.

Một thư yêu cầu được gửi bởi một luật sư thay mặt cho Trung tâm cho biết nếu khu học chánh không gia hạn chương trình học ảo trước ngày 18 tháng 10, khu học chánh sẽ có những hành động tiếp theo để bảo vệ nhu cầu của học sinh khuyết tật.

Học khu Cộng đồng Sioux City cho biết những nỗ lực hiện có để tạo ra một nền giáo dục cho trẻ em khuyết tật là tuân thủ Đạo luật Cá nhân Khuyết tật.

Học khu đưa ra bản cập nhật COVID-19 hàng tuần cho thấy phụ huynh của 41 học sinh báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính và hàng chục nhân viên và giáo viên.

Các ứng cử viên cho Hội đồng Sioux City đã tranh luận vào tối thứ Năm trong một diễn đàn do Liên đoàn các cử tri phụ nữ tổ chức.

Bốn người đang tranh giành ba ghế mở, trong đó có hai người đương nhiệm là Dan Moore và Alex Watters.

Hai tân chính trị gia cũng có tên trong lá phiếu; Ike Rayford, Chủ tịch NAACP địa phương và giáo viên nghệ thuật Matthew O’Kane.

Ngày bầu cử dự kiến vào ngày 2 tháng 11. Ngày cuối cùng để yêu cầu một lá phiếu vắng mặt là Thứ Hai lúc 5 giờ chiều.

Các vấn đề chính được các ứng cử viên thảo luận bao gồm phát triển kinh tế và phục hồi sau COVID-19, nhà ở giá cả phải chăng, một vụ bạo lực gần đây ở trung tâm thành phố Sioux City.

Mặc dù Sioux City gần đây đã trải qua hai vụ xả súng trong khoảng thời gian khoảng hai tuần, nhưng sở cảnh sát cho biết hầu hết các loại tội phạm đều giảm trong năm nay, so với năm 2020 đầy biến động, với sáu vụ giết người. Đã có bốn vụ giết người cho đến nay trong năm nay.

Related Content
  • Mike Franken của Sioux City hôm nay đã thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng ông đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ Iowa hiện do đảng Cộng…