© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Vietnamese News 08.25.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Mẹ của hai học sinh tiểu học Council Bluffs đang kiện Thống đốc Kim Reynolds và Bộ Giáo dục Iowa về luật cấm các khu học chánh yêu cầu đeo mặt nạ.

Đây là vụ kiện đầu tiên chống lại luật đã được thông qua vào tháng Năm.

Reynolds cho biết cô tiếp tục tin rằng các bậc cha mẹ nên quyết định xem con cái của họ có đeo mặt nạ ở trường hay không.

Thống đốc cũng phải đối mặt với một vụ kiện tập thể xung quanh quyết định chấm dứt trợ cấp thất nghiệp tăng cường cho hàng chục nghìn cư dân. Đơn kiện tuyên bố động thái này vi phạm luật tiểu bang và yêu cầu tòa án khôi phục khoản viện trợ.

Vụ kiện nhằm làm cho những người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thất nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la mà họ đã bị từ chối kể từ khi Iowa vào tháng 6 kết thúc các chương trình cứu trợ đại dịch liên bang cung cấp thêm 300 đô la mỗi tuần và mở rộng tiêu chí đủ điều kiện.

Reynolds cho biết việc kết thúc các quyền lợi khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc, mặc dù tác động của nó là không rõ ràng.

Một công tố viên nói rằng Tổng chưởng lý South Dakota Jason Ravnsborg (Round-berg) sẽ tránh một phiên tòa và nhận một thỏa thuận nhận tội về tội giao thông nhỏ trong một vụ tai nạn năm ngoái, trong đó anh ta đã đâm và giết một người đàn ông đang đi bộ gần đường cao tốc nông thôn.

Ravnsborg, một người gốc Cherokee, Iowa sẽ tham gia phiên biện hộ vào thứ Năm.

Góa phụ của người đàn ông bị giết cho biết cô ấy có kế hoạch đệ đơn một vụ kiện oan sai chống lại Ravnsborg.

Related Content
  • Sự lây lan của COVID-19 đang tiếp tục lan rộng ở Iowa.Có gần 2,200 trường hợp nhiễm bệnh vào thứ Bảy.Quận có tỷ lệ tiêm ngừa thấp nhất, Quận Davis, ở phía…