© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Vietnamese News 08.23.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Gần 60% người dân Iowa được tiêm ngừa đầy đủ COVID-19. Tại Quận Woodbury, gần 45 phần trăm được tiêm ngừa đầy đủ, theo số liệu từ Bộ Y tế Công cộng Iowa hôm nay.

CDC đang khuyến nghị sử dụng mặt nạ để ngăn chặn làn sóng của dịch bệnh khi có sự lây lan đáng kể của vi khuẩn. Mười quận của Iowa có sự lây lan đáng kể của vi khuẩn corona gây ra COVID-19. 89 quận khác, bao gồm cả quận Woodbury, có mức chênh lệch cao, theo dữ liệu của CDC tính đến ngày 20 tháng 8

Các quan chức cho biết South Dakota đang phải đối mặt với tình trạng thiếu y tá vào thời điểm họ cần nhất. South Dakota News Watch báo cáo rằng căng thẳng, nhiều giờ và lo sợ bị lây nhiễm trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã khiến nhiều y tá phải rời nơi làm việc, chuyển đến các bang khác hoặc nghỉ hưu sớm hơn bình thường.

Hội đồng Giám sát Quận Woodbury sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến Trung tâm Thực thi Pháp luật đang được xây dựng tại cuộc họp vào chiều mai.

Một nhóm có tên United Today, Stronger Tomorrow tuần trước đã tổ chức một cuộc họp báo để bày tỏ quan ngại về việc dự án sử dụng hơn 15 triệu đô la trong quỹ của Đạo luật Kế hoạch Phục hồi của Mỹ.

Related Content
  • Tỷ lệ thất nghiệp của Iowa cao hơn một chút vào tháng Bảy. Tỷ lệ tăng 0.1 phần trăm từ bốn phần trăm vào tháng Sáu. Sự thay đổi nhẹ một phần là do số…