© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News

Vietnamese News 06.21.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Các ca nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện tiếp tục giảm trên toàn bộ phần lớn bang Iowa.

Bộ Y tế Công cộng Iowa cho biết thêm không có ca tử vong mới do biến chứng của căn bệnh này với khoảng 30 ca nhiễm mới. Đã có 6,114 người chết trong đại dịch. Gần một triệu rưỡi người dân Iowa được tiêm ngừa đầy đủ.

Tỷ lệ nhập viện đã giảm xuống còn 54 bệnh nhân, đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm 2020.

Tỷ lệ dương tính trong 14 ngày là 2% trên toàn tiểu bang và tỷ lệ dương tính trong bảy ngày là 1.9%.

Tỷ lệ 7 ngày cho quận Woodbury là 1% với 5 trường hợp được thêm vào trong tuần qua. Đó là thông tin từ trang mạng coronavirus của bang. Một số quận ở Siouxland không có ca bệnh hoặc tỷ lệ lây nhiễm. Đó là Monona, Ida, Cherokee, Buena Vista, Lyon, O’Brien, Osceola, Emmett và Pocahontas. Tuy nhiên, tỷ lệ dương tính trong thử nghiệm 7 ngày ở quận Sioux là 10% và Plymouth là 4%. Quận Sioux đã thêm bảy trường hợp nhiễm bệnh trong tuần qua.

Một báo cáo hàng năm của Annie E. Casey Foundation đã xếp hạng Iowa ở vị trí thứ 9 về mức độ hạnh phúc của trẻ em.

Báo cáo Kids Count xếp hạng các tiểu bang về phúc lợi kinh tế, giáo dục, sức khỏe cũng như gia đình và cộng đồng.

Những người ủng hộ nói rằng mặc dù Iowa có thứ hạng cao, vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho trẻ em và gia đình.

Báo cáo khuyến nghị mở rộng vĩnh viễn tín dụng thuế trẻ em liên bang và tăng cường các chính sách của tiểu bang và địa phương ảnh hưởng đến các gia đình.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Iowa hy vọng sẽ tăng cường tái chế trên toàn tiểu bang với “Chiến dịch Tôi Là Người Tái chế” mới.

Việc tái chế đã được khoảng 40 năm, nhưng các quan chức cho biết nó vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của nó.

Related Content
  • Nebraska và South Dakota đã đóng cửa các văn phòng tiểu bang hôm nay để tôn vinh Ngày lễ mới của Liên bang ngày 13 tháng 6. Ngày mười sáu tháng sáu là một…