A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 05.27.21

Người quản lý thành phố Sioux City kêu gọi các thành viên hội đồng chi phần lớn số tiền cứu trợ COVID-19 của liên bang cho cơ sở hạ tầng, bao gồm các dự án cấp nước và cống rãnh.

Tổng số tiền là hơn 43 triệu đô la.

Hội đồng muốn dành hơn năm triệu cho các tổ chức phi lợi nhuận, du lịch và bảng thông báo. Thành phố có thời hạn cho đến cuối năm 2024 để phân bổ số tiền và hai năm nữa để chi tiêu.

Thống đốc Nebraska Pete Ricketts đang thúc giục các nhà lập pháp giữ quyền phủ quyết của ông đối với dự luật cho phép nhiều người dân hơn được hưởng trợ cấp lương thực, cho rằng nó sẽ làm chậm quá trình phục hồi của bang sau đại dịch.

Thống đốc đảng Cộng hòa cho biết trong lá thư phủ quyết của mình rằng biện pháp này sẽ tạo ra sự không khuyến khích người nhận tìm kiếm công việc được trả lương cao hơn vào thời điểm nhiều doanh nghiệp đang khao khát nhân công.

Việc phủ quyết đã thu hút sự chỉ trích nhanh chóng từ những người ủng hộ người nghèo, những người cho rằng nhiều người nhận là các gia đình lao động có con cái vẫn đang gặp khó khăn vì đại dịch.

Để giúp đỡ những người đói trong khu vực của chúng tôi, một chương trình tặng quà khác sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Sioux City. Việc phân phát diễn ra lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ Sunnybrook. Hơn 1,100 hộp sẽ được trao thông qua chương trình “Nông dân với gia đình” của USDA do Cơ quan Hành động Cộng đồng và Trung tâm Hy vọng Sunnybrook phân phối với sự trợ giúp của Cơ quan Hành động Cộng đồng. Có sự nhu cầu mạnh mẽ cho sự kiện tương tự được tổ chức một tuần trước đó.