A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 05.22.21

Ở Iowa, tỷ lệ dương tính với thử nghiệm trong 14 ngày là dưới 3%, điều này cho thấy mức độ lây lan trong cộng đồng thấp hơn.

Sở Y tế Công cộng Iowa ghi nhận thêm 7 trường hợp tử vong, và 176 trường hợp nhiễm bệnh khác, với 4 trường hợp khác ở quận Woodbury. Y tế Huyện Siouxland kêu gọi tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đi tiêm ngừa.

Tại Nebraska, bảng điều khiển vắc xin của tiểu bang cho thấy hơn 53% người dân Nebraskans từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa đầy đủ. Chỉ có hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh mới và 75 trường hợp nhập viện trong tiểu bang.

Sự lây lan ở South Dakota đã giảm trong 17 ngày liên tiếp. Chỉ có 34 trường hợp nhiễm bệnh mới được báo cáo vào thứ Sáu và không có ca tử vong mới.

Nebraska và South Dakota vẫn giữ vị trí là những bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước vào tháng trước với 2.8%. Họ bị ràng buộc với New Hampshire và Utah.

Tỷ lệ thất nghiệp của Iowa đã tăng trong tháng 4 lên 3.8% do số lượng cư dân có việc làm giảm nhẹ. Mức của Iowa là mức thấp nhất thứ 10 của quốc gia và so với mức của quốc gia vào tháng 4 là 6.1%.

Hôm nay Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thông báo Sioux City sẽ nhận được khoản tài trợ của Brownfields trị giá 300,000 đô la. Số tiền sẽ được dùng để đánh giá các khu vực cần phục hồi, bao gồm cả các kho dự trữ cũ và trung tâm thành phố. (Chính quyền Biden cam kết tài trợ để giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đất đai bị ô nhiễm và mục nát).

Related Content
  • Kể từ sáng nay, học sinh, giáo viên và nhân viên trong Khu Trường Học Cộng đồng Sioux City và trên toàn tiểu bang không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang.…