© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News
News and resources regarding COVID-19

Mười bảy người dân Iowa khác đã chết vì các biến chứng của COVID-19 trong khoảng thời gian 24 giờ

spm_news_vietnamese_8.jpg

  Mười bảy người dân Iowa khác đã chết vì các biến chứng của COVID-19 trong khoảng thời gian 24 giờ. Đã có gần 600 trường hợp dương tính mới với vi khuẩn corona.

Đã có 1,485 trường hợp tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch với 50% sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Hiện đang bùng phát dịch tại 58 cơ sở chăm sóc dài hạn ở Iowa, trong đó có 13 cơ sở ở Siouxland.

Có 463 bệnh nhân nhập viện với vi khuẩn trong tiểu bang với 69 bệnh nhân tại hai bệnh viện của Sioux City.
Mười sáu quận của Iowa có tỷ lệ dương tính trong 14 ngày ở mức, hoặc trên 15%. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng dành cho các khu học chánh chỉ đăng ký học trực tuyến. Quận Sioux đứng thứ nhất với hơn 24%. Có tổng cộng sáu quận ở phía tây bắc Iowa trên ngưỡng 15%, bao gồm cả quận Woodbury với tỷ lệ 15.3%.
Y tế Huyện Siouxland đang theo dõi hơn 30 trường hợp nhiễm vi khuẩn corona mới với 6,420 trường hợp tất cả và 81 trường hợp tử vong.
Quận Dakota báo cáo bốn trường hợp nhiễm bệnh mới với tổng số 2,425 người và 44 trường hợp tử vong.
Có 522 trường hợp dương tính ở Quận Union và 10 trường hợp tử vong.
Số lượng sinh viên và nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã giảm đáng kể tại Trường Morningside College. Có tổng cộng năm học sinh mới và nhân viên được kiểm tra dương tính từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10. Đó là ít hơn một nửa số trường hợp mới từ tuần trước. Hai mươi hai đang bị cách ly / cách ly trong và ngoài khuôn viên trường. Tuần trước, có gần 90. Trường Cao đẳng Morningside đưa ra thông báo hàng tuần vào mỗi Thứ Ba.

Related Content