© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News
News and resources regarding COVID-19

Y tế Huyện Siouxland báo cáo thêm hai trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19 ở Quận Woodbury

spm_news_vietnamese_6.jpg

  Y tế Huyện Siouxland báo cáo thêm hai trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19 ở Quận Woodbury với tổng số 78 trường hợp.

Đã có thêm 14 trường hợp tử vong được ghi nhận ở bang Iowa và gần 1.200 trường hợp nhiễm bệnh mới. Bộ Y tế Công cộng Iowa cho biết bản cập nhật hôm nay bao gồm thông tin về xét nghiệm và tử vong đã được cập nhật.

Số lượng người dân Iowa trong bệnh viện tăng cao trong ngày hôm nay. Có 461 bệnh nhân COVID-19 trên toàn tiểu bang, bao gồm 72 bệnh nhân ở Quận Woodbury. Đó là mức tương tự được báo cáo ngày hôm qua.

Khu Trường Học Cộng đồng Sioux City báo cáo về sự giảm xuống của các trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Trong tuần này, có tổng cộng một chục học sinh và nhân viên được kiểm tra dương tính. Tuần trước, có 26 trường hợp, tuần trước 32. Khu trường học đưa ra các bản cập nhật mới vào mỗi thứ Sáu.

Các trường hợp nhiễm bệnh mới được lan truyền qua tám tòa nhà trên toàn quận. Một lớp học đầu tiên tại Trường Tiểu Học Leeds được đưa vào chương trình học trên mạng khẩn cấp.

Đầu tuần này, Thành viên Hội đồng Trường thành phố Sioux City Perla Alarcon-Flory, người có gia đình chiến đấu với căn bệnh này cho biết cô hài lòng với công việc mà khu trường học đã làm để cố gắng giữ an toàn cho học sinh và nhân viên. Alarcon-Flory thích học tập kết hợp hơn và thành viên hội đồng quản trị Monique Scarlett cũng vậy. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận lại trong cuộc họp hội đồng trường vào tối thứ Hai tới.

Sở Y tế Huyện Siouxland cũng phát hành bản cập nhật xu hướng hàng tuần cho thấy hai tuần liên tiếp có sự giảm nhẹ về tỷ lệ phần trăm kết quả xét nghiệm dương tính và các ca bệnh mới ở Quận Woodbury. Đó là cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 10.

Tuy nhiên, sở y tế đã báo cáo thêm 109 trường hợp nhiễm bệnh mới ở quận Woodbury vào ngày hôm qua. Đó là con số cao nhất kể từ đầu tháng 5 khi 116 người được ghi nhận. Đã có

Related Content