A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
News and resources regarding COVID-19

Tỷ lệ trường hợp dương tính với Covid-19 tiếp tục tăng cao ở quận Plymouth

spm_news_vietnamese_15.jpg

Tỷ lệ trường hợp dương tính với Covid-19 tiếp tục tăng cao ở quận Plymouth. Trang mạng coronavirus của tiểu bang cho thấy kết quả xét nghiệm dương tính trong 14 ngày là gần 21%.

Bất cứ điều gì vượt quá 15% đều cho phép khu trường học đăng ký học trên mạng.

Do sự gia tăng này, ít nhất ba trường học ở quận Plymouth đã lùi ngày khai giảng.

Thống đốc Nebraska Pete Ricketts nói rằng điều quan trọng là phải đưa trẻ em trở lại lớp học. Anh ấy nói rằng việc đi học sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần, xã hội hoá và dinh dưỡng tốt.

Uỷ viên giáo dục của Nebraska đang thúc giục các trường công lập duy trì sự linh hoạt cho học sinh và giáo viên khi họ tiếp tục các lớp học giữa thời gian đại dịch.

Có 75 trường hợp dương tính mới ở quận Woodbury kể từ Thứ Sáu với tổng số 3,959. Số người chết vẫn là 54 người.

Related Content