A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
News and resources regarding COVID-19

Các quan chức y tế tại quận Dakota báo cáo thêm một trường hợp tử vong do biến chứng của Covid-19

spm_news_vietnamese_3.jpg

Các quan chức y tế tại quận Dakota báo cáo thêm một trường hợp tử vong do biến chứng của Covid-19 với tổng số 38. Có bốn trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận với gần 1,800. Tại quận Woodbury, có ba trường hợp nhiễm bệnh mới và không có trường hợp tử vong mới trong tổng số 44 trường hợp tử vong và 3,259 trường hợp dương tính.

Thống Đốc Kim Reynold nói rằng sự gia tăng các trường hợp nhiễm vi khuẩn corona ở những người dân Iowa trẻ tuổi là mối lo ngại. Cô ấy nói ngay cả khi họ không bị bệnh nặng, họ có thể khiến những người có vấn đề sức khỏe gặp nguy hiểm.

Đó là sau khi Reynold đã liên tục nói rằng 80% trường hợp nhiễm Covid-19 là, trích dẫn, “bị nhẹ”, và người lớn tuổi hoặc những người có tình trạng sức khỏe yếu cần phải ở nhà.

Cô ấy kêu gọi tất cả các người dân Iowa thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng để bảo vệ bản thân và những người khác khi các trường hợp nhiễm bệnh ngày càng tăng.

Reynold ám chỉ các quán ba là một trong những lý do của việc gia tăng các sự lây lan, và nói rằng cô có thể xem xét đưa ra một số hạn chế.

Hôm nay, Thống Đốc Kim Reynold cũng tuyên bố rằng 50,000,000 đô la trong quỹ liên bang được chỉ định thông qua Đạo Luật CARES sẽ được đầu tư vào hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Iowa.

Chính phủ liên bang cho biết khoảng 6,000 doanh nghiệp ở Iowa đã nhận được khoản vay từ 150,000 đô la trở lên từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương.

Phương Tiện Truyền Thông Công Cộng Siouxland đã xem xét cơ sở dữ liệu PPP và thấy rằng một doanh nghiệp của Sioux City đã nhận được khoản vay từ 5 đến 10 triệu đô la. Đó là Công Ty Điện Lực Thompson. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ cho 317 nhân viên theo chính phủ liên bang.

Người dân Nebraska bị mất việc sẽ một lần nữa phải tích cực tìm kiếm việc làm mới để duy trì lợi ích của họ. Các quan chức nhà nước nói rằng họ có kế hoạch nối lại chương trình giới thiệu việc làm của Thống Đốc Pete Ricketts, bắt đầu từ ngày 12 tháng 7. Ricketts đã đình chỉ các yêu cầu vào ngày 15 tháng 3 vì đại dịch Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa và sa thải công nhân.

 

Related Content