A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
News and resources regarding COVID-19

Y Tế huyện Siouxland báo cáo hàng chục trường hợp nhiễm bệnh mới về vi khuẩn corona ở quận Woodbury

Y Tế huyện Siouxland báo cáo hàng chục trường hợp nhiễm bệnh mới về vi khuẩn corona ở quận Woodbury với tổng số 3,245. Đã có tổng cộng 44 người trong quận đã chết.

Bang Iowa cũng báo cáo không có trường hợp tử vong mới nào và hơn 400 xét nghiệm dương tính mới trong khoảng thời gian 24 giờ. Đã có 721 người dân Iowa đã chết vì biến chứng của Covid-19 với hơn một nửa sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Ở Nebraska, có hơn 19,900 trường hợp dương tính và 284 trường hợp tử vong với 37 người ở quận Dakota nơi các quan chức y tế địa phương ghi nhận bốn trường hợp mới được xác nhận vào Thứ Hai với tổng số 1,793.

South Dakota báo cáo 42 trường hợp dương tính mới cho 7,105 cho tất cả và 97 trường hợp tử vong. Có 137 trường hợp dương tính tại quận Union.

Thống đốc bang South Dakota, Kristi Noem đã có tiếp xúc với vi khuẩn trong chuyến đi gần đây của Tổng Thống Trump đến Rushmore State. Noem đã đi chung với Tổng Thống Trump trên chiếc Air Force One vào tối Thứ Sáu và có sự tiếp xúc gần gũi với bạn gái con của Tổng Thống Trump. Người bạn gái đã xét nghiệm dương tính với vi khuẩn. Phát ngôn viên của Noem nói rằng thống đốc đã không đeo khẩu trang trên máy bay và trò chuyện với tổng thống khi chuyến bay trở về Washington, D.C.

Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngừng hoạt động của Dakota Access cho đến khi có thêm đánh giá về môi trường. Các đường ống đã được vận chuyển dầu trong ba năm.

Tuy nhiên, một Thẩm phán quận của Hoa Kỳ cho biết vào tháng Tư rằng đường ống vẫn còn nhiều tranh cãi về đạo luật môi trường liên bang và luật đánh giá sâu rộng hơn là cần thiết so với đánh giá môi trường đã được thực hiện.

Vào Thứ Hai, thẩm phán đã viết rằng mặc dù sự gián đoạn là cần thiết, ông đã kết luận đường ống phải ngừng hoạt động. Bộ lạc Standing Rock ép các vụ kiện tụng chống lại đường ống ngay cả khi nó bắt đầu mang dầu từ North Dakota.

Related Content