© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News
News and resources regarding COVID-19

Phòng Y Tế quận Siouxland đã báo cáo vào Thứ Sáu một trường hợp tử vong khác liên quan đến Covid-19

spm_news_vietnamese_12.jpg

Phòng Y Tế quận Siouxland đã báo cáo vào Thứ Sáu một trường hợp tử vong khác liên quan đến Covid-19 đưa tổng số của quận Woodbury lên 26 người. Điều đó làm tăng số người chết trong khu vực thành phố Sioux City lên 41 người.

Phòng Y Tế huyện cũng xác nhận có thêm 43 trường hợp nhiễm bệnh mới tại quận Woodbury cho hơn 2,400 trường hợp dương tính. Các quan chức Y Tế quận Dakota đã báo cáo 6 trường hợp mới với tổng số gần 1,600. Không có trường hợp tử vong mới nào được báo cáo tại quận Dakota trong hai ngày qua.

Trong một cuộc họp báo chiều nay, Y Tế huyện Siouxland cho biết số người xét nghiệm dương tính với căn bệnh này đang có xu hướng giảm ở quận Woodbury. Tuy nhiên, những con số không nói lên việc nới lỏng các hạn chế gần đây đối với một số doanh nghiệp.

Hôm nay, là ngày cuối cùng để đăng ký trên trang mạng Test Iowa ở thành phố Sioux City. Nó hiện đang di chuyển đến thành phố Sioux City. Tuy nhiên, thử nghiệm vẫn được tiếp tục thông qua Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng.

Đại Diện tiểu bang Chris Hall đưa ra tuyên bố về việc đóng cửa địa điểm Test Iowa ở thành phố Sioux City.

Nhà lập pháp từ thành phố Sioux City nói rằng ông không thể hiểu tại sao Thống Đốc lại đóng cửa địa điểm thử nghiệm Iowa. Hall nói rằng Thống Đốc Kim Reynold đã bỏ qua mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong cộng đồng và đã từ chối cho thấy giá trị mà Test Iowa đã bổ sung vào các nỗ lực y tế công cộng địa phương. Ông nói rằng cần phải có sự minh bạch về số lượng thử nghiệm được thực hiện và chi phí.

Y Tế huyện Siouxland cho biết họ hài lòng với mức độ xét nghiệm tại quận Woodbury.

Trong khi đó, bệnh viện MercyOne và UnitedPoint Health-St. Luke báo cáo họ đang chăm sóc cho 90 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đó là có 9 bệnh nhân nhiều hơn so với ngày trước.

Tỷ lệ thất nghiệp Iowa tăng vọt lên 10.2% trong tháng 4, phản ánh sự nỗ lực về chi phí kinh tế làm chậm sự lây lan của vi khuẩn. Iowa Workforce Development đã báo cáo vào Thứ Sáu, tỷ lệ thất nghiệp của Iowa đã tăng lên 3.3% trong tháng 3 và sau đó tăng gấp ba lần vào tháng 4.

Một năm trước, tỷ lệ thất nghiệp ở Iowa là 2.7%.

Tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong tháng 4 là 14.7%

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Nebraska là 8.3% trong tháng 4. Đó là mức thấp thứ ba trong cả nước.

Related Content