A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Sau khi báo cáo 238 trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19, bang Iowa không ghi nhận trường

Sau khi báo cáo 238 trường hợp tử vong do biến chứng của COVID-19, bang Iowa không ghi nhận trường hợp tử vong mới nào trong khoảng thời gian 24 giờ.

Có 1,900 trường hợp nhiễm bệnh mới do sự lây lan của vi khuẩn tiếp tục chậm lại trong tiểu bang.

Có 62 trường hợp nhiễm bệnh mới ở quận Woodbury và chín ở quận Dakota.

Tiểu bang báo cáo 701 người trong bệnh viện vào thứ Sáu và 96 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện trong 24 giờ qua, cả hai con số này đều giảm so với chỉ một tuần trước. Tại địa phương, có 60 bệnh nhân trong hai bệnh viện của Sioux City. Một bác sĩ hàng đầu trong khoa cấp cứu tại UnityPoint-St. Luke’s nói rằng công chúng cần tăng gấp đôi việc tuân theo các yêu cầu an toàn để giảm sự lây lan của dịch bệnh.

Khu Trường Học Cộng đồng Sioux City đã công bố báo cáo hàng tuần về các trường hợp COVID-19 và lần đầu tiên cũng liệt kê các học sinh và nhân viên trong diện cách ly.

Tuần trước, báo cáo cho thấy bốn học sinh và sáu nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn .

Một vài lớp học tại trường North Middle đã được đưa vào chương trình Học ảo Ứng phó Khẩn cấp.

Vào tối thứ Hai, hội đồng trường Cộng đồng Sioux City đã bỏ phiếu yêu cầu học khu công bố thông tin chi tiết hơn về việc nghỉ học. Một số thành viên hội đồng quản trị lo ngại rằng học khu đang báo cáo tác động của COVID-19 trong các trường học.

Báo cáo hôm qua cho thấy có tổng cộng 31 học sinh dương tính với COVID với hơn 500 học sinh đang bị cách ly. Đó là 3% học sinh. Có hơn 400 sinh viên nghỉ học vì những lý do khác. Có 16 nhân viên dương tính được báo cáo ngày hôm qua và chỉ có bảy người trong diện cách ly.

Thành phố Sioux City đã thông báo rằng khu trượt tuyết Cone Park và sân trượt băng sẽ mở cửa vào thứ Tư tới, ngày 23 tháng 12.

Sức chứa sẽ bị hạn chế do đại dịch COVID-19 nên họ khuyên mọi người nên mua vé trước để hạn chế xếp hàng tại công viên.

Khẩu trang được yêu cầu mọi lúc, cả trong và ngoài. Có một vài trường hợp ngoại lệ.

Related Content