© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Vietnamese News 11.01.21

spm_news_vietnamese_9.jpg

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trường học và thành phố của Iowa là Thứ Ba.

Các cuộc thăm dò được mở vào Ngày Bầu cử từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Iowa cũng có thời hạn mới cho việc bỏ phiếu vắng mặt. Các lá phiếu vắng mặt phải được kiểm toán viên quận của cử tri nhận trước 8 giờ tối vào Ngày bầu cử để được tính. Bây giờ đã quá muộn để gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện.

Người dân Iowa cũng có thể mang lá phiếu trống vắng mặt của họ đến phòng phiếu của họ vào ngày mai, giao nó cho nhân viên phòng phiếu, và sau đó bỏ phiếu trực tiếp.

Tại Sioux City, bốn người đang bỏ phiếu cho hội đồng thành phố, chín người cho hội đồng trường học.

Bộ Y tế Công cộng Iowa đã công bố dữ liệu COVID-19 mới hôm thứ Hai.

Có hơn 6,600 xét nghiệm dương tính mới trong một tuần, tăng một chút so với thứ Sáu.

Tỷ lệ dương tính với thử nghiệm trong 14 ngày của Iowa đã tăng nhẹ lên 8.1%. Quận Woodbury có tỷ lệ cao thứ 5 trong tiểu bang với tỷ lệ dương tính trong thử nghiệm 7 ngày là 12%.

Ghi danh mở bắt đầu ngay hôm nay cho những người dân Iowa muốn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thông qua thị trường liên bang.

Ủy viên Bảo hiểm Iowa nói rằng mọi người nên bắt đầu quá trình đăng ký càng sớm càng tốt vì có nhiều kế hoạch và lựa chọn khác nhau, ngoài ra, còn có hỗ trợ tài chính.

Đăng ký mở kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng. Người dân Iowa có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký một chương trình tại heathcare.gov.